Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn ska både ge möjlighet att leva som andra barn i samma ålder och göra det möjligt för familjen att kunna leva som andra familjer. För att kunna möta era behov på bästa sätt arbetar vi i olika steg anpassade efter just ditt barns diagnos. Några av dem kan du läsa om här: utvecklingsstörning, hjärnskador, cerebral pares och autism.

Alla barn är olika, men alla barn är barn. De har ett stort behov av trygghet men också av lek och stimulans. Barn behöver ha roligt för att kunna utvecklas. Föräldrar är också olika, men nästan alla som har barn med behov av personlig assistans delar vissa frågor: Hur kan vi känna oss trygga i att de personliga assistenterna stannar? Hur utbildar ni er personal?

Personlig assistans anpassad efter ditt barns behov

En annan fråga som du som förälder eller anhörig till ett barn med behov av personlig assistans funderar över kan vara: hur fungerar personlig assistans i skolan? Huvudregeln enligt Socialförsäkringsbalken (kap 106 24 § 1 och 2) är att statlig assistansersättning inte beviljas för tid då en person med funktionsnedsättning vistas eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det går dock att få assistansersättning om det anses finnas så kallade särskilda skäl för det. Anledningen till att barn normalt inte får personlig assistans i förskolan och skolan är att det ingår i kommunernas ansvar att tillhandahålla stöd som barn, ungdomar (och vuxna) med funktionsnedsättning behöver när de är i skolan. Socialförsäkringsbalken gör ett undantag för andra utbildningsinstitutioner som folkhögskolor eller universitet: då kan en person som deltar i undervisningen beviljas personlig assistans.

Kontakta oss för vår växel: 026-420 3300. Vi har personal som talar på olika språk såsom somaliska, arabiska, kurdiska, och tigrinja. 

Läs gärna mer om personlig assistans för barn och hur vi arbetar utifrån barnets diagnos nedans. Du är givetvis också varmt välkommen att kontakta oss om du har några funderingar eller frågor om personlig assistans för barn. Vi erbjuder personlig assistans för barn med lek, stimulans & trygghet som ledord i nära samarbete med dig som förälder.

Autism hos barn

Ett barn med autism upplever sin omvärld på sitt eget sätt. Konsekventa rutiner varje dag, en förutsägbar och lugn miljö och inte minst respekt för hur barnet upplever sin vardag är ofta viktigt vid personlig assistans för barn med autism. Det gäller både för att autistiska barn ska må bra och för att de ska kunna utvecklas.

Autism är en av diagnoserna inom det som kallas autismspektrumet, vilket även rymmer atypisk autism, Aspbergers syndrom och desintegrativ störning. Ordet autism kommer från det grekiska ordet autos som betyder ”själv”. Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vars symtom visar sig före 3-årsåldern.

Det är vanligt att barn med autism också har andra funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, syn- och hörselskador samt epilepsi. Att få rätt diagnos tidigt är viktigt för att kunna anpassa och ge stöd utifrån barnets individuella behov, i hemmet såväl som i skolan.

Personlig assistans för barn med autism

Allas situation är unik, men föräldrar till barn med autism eller autism i kombination med en annan diagnos delar många frågeställningar. Vad har mitt barn rätt till för hjälp? Får jag vara med och påverka vem som ger hjälpen? Kan vi begära att den person som arbetar som personlig assistent för mitt barn är utbildad inom autism?

Det är en myt att personer med autism inte vill ha social kontakt och vänner. Däremot kan de ha svårt att veta hur det ska gå till och personer med autism kan ha svårt att visa känslor så att omgivningen förstår dem. Personlig assistans för barn med autism måste anpassas efter individuella behov och det gäller inte bara hur man kommunicerar utan också behov av förutsägbarhet och respekt för individens rätt till självbestämmande.

Kontakta oss för vår växel: 026-420 3300. Vi har personal som talar på olika språk såsom somaliska, arabiska, kurdiska, och tigrinja.